Image

Historia

Väddö Kursgård ägs av Luftvärnets Befälsutbildningsförbund och har sedan 1957 bedrivit frivillig befälsutbildning och luftvärnsutbildning på kursgården.   

Image

Nuläge

Sedan nyöppningen säsongen 2017 har mycket hänt. Vi har jobbat hårt med renoveringar, förbättringar och utemiljön. Vi fortsätter att satsa på att höja standarden på gården, effektivisera flödena och öka trivsamheten för våra gäster. Inför och under säsongen 2019 fortlöper renoveringar och förbättringar. Vi är också just nu inne i en rekryteringsfas och en del nya ansikten kommer välkomna våra gäster i sommar. 

Väddö Kursgård

Ytterskär
764 92 Väddö

0176-542 19

info@vaddokursgard.se
www.vaddokursgard.se


© 2018 Väddö Kursgård
En smakfull webbplats från Weblicious

Image
Image
Image
Väddö Kursgård bidrar till att möjliggöra kurser och utbildningar för Försvarsutbildarna, Luftvärnsförbundet, Försvarsmakten och andra aktörer i Totalförsvaret